Vedvarende energi på Samsø.

Energiakademiet på Samsø er et samlingssted for energibesparelser og vedvarende energi.

Billede mangler

Alt fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og solfangere forsyner energiakademiet, der ligger nord for Ballen havn på Samsø. Energiakademiet er opført ud fra økologiske grundprincipper og har et sundt indeklima med naturlig ventilation. Højisolering og energiruder vil sørge for et lavt varmeforbrug, og et mindre solvarmeanlæg vil give både varmt vand og fungere som demonstrationsanlæg for husets gæster.

Der er brugt A-mærkede el-apparater og lysarmaturer med lavt forbrug, ligesom bygningens vinduer er placeret for optimalt lysindfald. Elforsyningen sker fra solceller på taget og fra øens vindmøller. 

Billede mangler

De mange alternative energikilder i forbindelse med akademiet giver mulighed for at indsamle viden og resultater om vedvarende energi, og der er stor interesse for akademiet - både herhjemme og i udlandet. Energiakademiet har mere end 5000 besøgende hvert år, som både tæller politikere, ambassadører, forskere, journalister og skoleklasser.